Elõszó
A kisebb vagy nagyobb fontosságú városoknak dedikált monográfiák publikálása régi hagyományokkal bír Romániában, kezdete valahova az elsõ világháborút megelõzõ idõszakra nyúlik vissza. Általában tanárok vagy papok írták e monográfiákat, szerény anyaggyűjtési eszközökkel, de mégis értékes tanúvallomásokat tartalmaznak, melyeket a helység szóbeli hagyományaiból gyűjtöttek össze, és melyek másképp nem jutottak volna el hozzánk. A kommunista idõszak radikálisan módosította néhány hasonló munkának a tartalmát, a történelmi adatokat gyakran eltorzították ideológiai minták szerint vagy éppen az írók cenzúrázták, úgyhogy a két világháború közötti idõszak eseményei, fõleg a politikai vagy vallásos témák szinte teljesen hiányoztak, a hangsúly az új rezsim kulturális és gazdasági teljesítményeire került.
1989 után a városokról szóló monográfiák publikálása egy igazi megújulást élt át, olyan értelemben, hogy a nyomtatási lehetõségek változatosabbak lettek, az ezzel foglalkozó cégeknél a pénzügyi tényezõ lett az egyetlen “cenzor”. A legfontosabb újdonság a tartalom képekkel történõ gazdagítása, néhány közülük igazán ritka, valódi történelmi értékkel bíró kép, a többiek banálisak, tükrözve a befejezõdött korszak mentalitását vagy helyi ideiglenes potenciál gõgjét.
A “Régi Tövis” nem egy klasszikus értelemben vett monográfia, még akkor sem, ha az elején több tíz oldalnyi szöveg földrajzi , gazdasági és történelmi mérföldköveket mutat be, melyek elengedhetetlenek ennek az Erdély szívében elhelyezkedõ városnak a bemutatásához. A publikáció inkább egy autentikus képes krónika, mely bemutatja, hogy a város milyen közhasznú fejlõdéseken ment át több mint egy évszázad alatt, de kiragad pillanatokat a lakosok életébõl is. Régi, valódi bizonyító értékű, elsõ világháború elõtti képeslapoktól egészen a családi képekig, amelyek mindennapi élethelyzeteket mutatnak be, érdekes korszakbeli elemekkel (viseletek, szokások, esküvõi vagy temetési szertartások). Bota úr albuma nagyon változatos képgyűjteményt vonultat fel lapjain, melyek nemcsak Tövis lakói számára érdekesek, hanem bárki más számára is, aki egy vizuális sétát szeretne tenni egy erdélyi vásár történelmében, a XIX. század végétõl egészen napjainkig. Persze hogy a képek kiválasztása nem volt mindig a legihletettebb, persze hogy vannak a múltnak olyan oldalai, amelyek hiányoznak a műbõl, ezek közül a legtöbb a szerezõ akaratán kívül, aki a nyomtatás pillanatáig kitartóan igyekezett új tanúbizonyságot összeszedni, de ezek az aspektusok jelentéktelenek maradnak a végleges eredménnyel szemben. A szöveg és a magyarázatok több idegen nyelvre történõ fordítása segít a forgalmi terület bõvítésében, ezért Tövis egy nyitott könyvvé vált bármelyik európai állampolgár számára, aki e több száz éves helység iránt érdeklõdik.
Csak gratulálni tudok a szerzõnek kitartó gyűjtõi fáradozásaiért, aki meggyõzõdésem szerint nem fog itt megállni, valamint azoknak is, akik megértették és segítették ebben a munkájában.

Gyulafehérvár, 2009. június 19.

Dr. Horia CIUGUDEAN
Egyetemi docens