A szerzõ részérõl,
E képes album az egykori Tövisrõl abból az indíttatásból jött létre, hogy a helységünk múltjának bizonyos mozzanatait adja vissza az olvasóknak, melyek kulturális, szellemi és érzelmi értékeket vonnak maguk után.
A realitások megismerése egy közösség történelmébõl a modern civilizáciö egyik foglalatossága, amelynek tudományos és társadalmi behatása van.
A képes album arra törekszik, hogy életben tartsa emlékezetünkben úgy a régmúlt idõk, mint a jelen képeit. Ezért foglaltam bele képeket 1860-al kezdõdõen napjainkig. Vannak képek, melyek nagyszüleink szeme elõtt vonultak el, de melyek napjainkban is fellelhetõk környezetünkben, mivel Tövis az a helység, amelyben lépten-nyomon összefonódik a múlt a jelennel.
Kötelességünk elõdeinkkel szemben, hogy megismertessük a világgal cselekedeteiket, hagyományaikat és kultúrájukat. Ebbõl a meggyõzõdésbõl kiindulva a munkámban egybegyűjtöttem számos dokumentum jellegű információt melyek hasznos kiindulópontot képezhetnek a ma élõk számára.
A dolgozat két részre oszlik: a helység rövid történelmére és Tövis múltját és jelenét megjelenítõ reprezentatív képekre.
A képes album úgy a Tövisen születettek vagy itt lakók, mint a helységen átutazók számára készült. Ilyképpen az olvasók összképet alkothatnak maguknak helységünkrõl. Azért, hogy a munka hozzáférhetõvé váljék azok számára is, akik nem ismerik a román nyelvet, lefordították további öt nyelvre.
Köszönetet kívánok mondani mindazoknak, akik támogattak, de különösen édesanyámnak, Aurelia Cristea-nak, feleségemnek, Anca-Maria Bota-nak, dr. Horea Ciugudean egyetemi docensnek, Daniel Tiutiu úrnak és Cornelia Bodea hölgynek.
Ugyanakkor köszönetet mondok Dorin Iacob Mateica polgármester úrnak, a Penny Market áruháznak, valamint Rodica és Ionică Vlad családjának Kanadából.


Tövis, 2009. június 24.


Cristian Florin Bota