Tövis fõtere (1889) Tövis fõtere, a Zsinagóga és a Maros-híd (1900) Tövis elsõ állomása (1885) A piactér, a Római-Katólikus Templom és a tövisi vasút A volt ferences kolostor, ma a tövisi Római Katolikus templom (1900) A tövisi Református templom - metszet (1860) Tövisi nõi népviselet (1900) Tövisi katonák, az 50-es Gyalogezred (1872) Tövis második állomásépülete (1900) Az „Oroszlán“ vendéglõ, a Diód pataka fölötti fahíd és az állomás (1901) A Zsinagóga, Tövis központja, a piactér, az „Oroszlán“ vendéglõ és az állomás (1902) A tövisi Római-Katólikus templom (1905) Az elemi iskola és a posta épülete (1904) Tövis, a Gazdasági Bank, és Takarék Pénztár R.T. (1907) Az „Oroszlán“ vendéglõ és szálloda, a Tövisi Polgármesteri Hivatal jelenlegi épülete (1908) Tövisi Állomás (1907) Tövisi Piac A tövisi Római-Katólikus templom (1912) A tövisi Római-Katólikus templom belseje (1910) Tövisiek az “Izrael Adolf” boltja elõtt - kõnyomat (1912)
Tövis fõtere (1889)