Lucrarea multimedia este proprietatea autorului, Cristian Florin BOTA ea nu va putea fi multiplicatã sau comercializatã fãrã acceptul acestuia.


Toate drepturile rezervate. Niciun material din aceastã lucrare nu poate fi total sau parţial reprodus, pãstrat într-un sistem pentru modificãri sau transmis în orice formã electronicã sau mecanicã, fotocopiere, înregistrare a materialului fãrã a fi obţinut în prealabil acordul scris din partea autorului.


This product is property of the author, Cristian Florin BOTA. It can not be reproduced or commercialized without the author´s permission.


All rights reserved. The contents of this material cannot be reproduced neither partially nor totally or kept in a system for alterations or transmitted under any form, electronic or mechanic, copied or recorded without having previously obtained the written agreement of the author.


Tous droits du producteur réservés. Le contenu de ce matériel ne peut pas être reproduit partiellement ou totalement, gardé dans un systéme pour modifications ou transmis sous forme électronique ou mécanique, copié ou enregistré sans l´autorisation écrite préalable de l´auteur.


Alle Rechte sind belegen. Kein Material aus diesem Buch darf ganz oder teilweise vervielfältigt werden, in einem Betriebssystem aufbewahrt werden, um es zu verändern, oder in jedwelche elektronische oder mechanische Form weitergegeben werden, Fotokopieren, Aufnehemen des Materials ohne der schriftlichen Bestätigung des Autors.


Az összes jog fenntartva. Az itt található összes információés anyag (ìrásos és fényképes) a törvényesen biztosìtott keretek között szerz?i jogvédelmet élvez. A felhasználó a közzétetett tartalmat kizárólag saját, azaz nem kereskedelmi célra használhatja. Ebben a dolgozatban közzétett információkat és anyagokat a szerzö elözetes irásbeli hozzájárulása nélkül nem szabad átìrni, sokszorosìtani, fénymásolni vagy bármilyen más módon kereskedelmi célra felhasználni. A dolgozat anyaga a leìrt szabályokkal való ellentétes módon történ? használata tilos! Azon felhasználót, aki a dolgozatot vagy ennek bármely anyagát a fent leìrt szabályokkal ellentétes módon használja, teljes egészében anyagi és kártérìtési felelösség terheli.


Alle rechten voorbehouden. Geen materiaal van deze werkzaamheden niet kan worden geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, opgeslagen in een systeem veranderingen of overgedragen in welke elektronisch of mechanisch, door fotokopieën, opnamen materiaal verkregen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.