Voorwoord van de auteur,
Het idee om een fotoalbum samen te stellen, met oude foto’s van Teiuş kwam voort uit de wens om bepaalde aspecten uit ons verleden aan de lezer terug te geven, wat ook inhoudt het impliceren van culturele, spirituele en affectieve waarden.
Het kennen van de realiteit van de geschiedenis van een maatschappij is een bezigheid van de moderne beschaving, met maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties. Dit is een boog over de tijd, waar het verleden het heden ontmoet om een mooiere toekomst te voorspellen.
Het album is bedoeld om, zowel beelden van een ver verleden alsook beelden van een minder ver verleden in onze herinneringen levend te houden. Daarom heb ik foto’s vanaf 1860 tot heden ingesloten. Er zijn foto’s die ook onze grootouders en ouders onder de ogen zijn gekomen, maar ook beelden die nu rondom ons te zien zijn, omdat Teiuş een stad is waar men bij elke stap ziet hoe het verleden met heden vervlochten is.
We hebben de plicht jegens degene die voor ons leefden, om de daden, de tradities en hun culturele waarden aan de wereld kenbaar te maken. Uitgaande van deze overtuiging, heb ik in dit werkstuk belangrijke informatie van documentaire aard verzamelt, die voor de mensen van heden bruikbare herkenningspunten kunnen zijn.
Het werkstuk is tweedelig gestructureerd: een korte geschiedenis van de plaats en kenmerkende beelden van het verleden en het heden van Teiuş.
Het album is gerealiseerd voor zowel de mensen die in Teiuş geboren zijn of die hier wonen, alsook voor de mensen die de stad aandoen. De lezers kunnen op die manier een veelomvattende indruk krijgen over onze stad. Om het werkstuk toegankelijk te maken ook voor de mensen die de Roemeense taal niet beheersen, is dit werkstuk in vijf andere talen vertaald.
Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft, maar in het bijzonder mijn moeder, Aurelia Cristea, mijn vrouw, Anca-Maria Bota, de heer conf. univ. dr. Horia Ciugudean, de heer Daniel Tiutiu en mevrouw Cornelia Bodea.
Mijn dank gaat uit naar de burgemeester de heer Dorin Iacob Mateica,en de firma Penny Market en de familie Rodica en Ioan Vlad van Canada.

Teiuş, 24 juni 2009


Cristian Florin BOTA