Prefaţă
Tradiţia publicării de lucrări monografice dedicate unor localităţi de mai mare sau mai mică importanţă este îndelungată în România, ea avându-şi începuturile înaintea primului război mondial. Scrise de obicei de dascăli sau preoţi, cu modeste mijloace de documentare, ele păstrează totuşi numeroase mărturii valoroase, culese din tradiţia orală a locului, care altminteri nu ar mai fi ajuns până la noi. Perioada comunistă a modificat radical conţinutul unor asemenea lucrări, datele istorice fiind deseori deformate de tiparele ideologice sau cenzurate chiar de autori, astfel încât evenimentele perioadei interbelice, mai ales cele de natură politică ori ţinând de biserică erau aproape absente, accentul fiind pus pe realizările economice şi culturale ale noului regim.
După 1989, publicarea monografiilor de localităţi a cunoscut o veritabilă renaştere, în condiţiile în care posibilităţile de tipărire s-au diversificat, factorul financiar fiind de obicei singurul “cenzor” al unor asemenea întreprinderi. Cea mai importantă noutate a reprezentat-o îmbogătirea conţinutului cu numeroase imagini, unele rare, cu reală valoare istorică, altele banale, reflectând încă mentalul epocii recent încheiate sau chiar orgoliile unor vremelnici potentaţi locali.
“Teiuşul de odinioară” nu este o monografie în sensul clasic al cuvântului, chiar dacă cele câteva zeci de pagini de text de la început oferă reperele geografice, economice şi istorice necesare pentru creionarea portretului acestei localităţi din inima Transilvaniei. Lucrarea este mai curând o autentică cronică în imagini, care ilustrează evoluţia edilitară a urbei dar şi momente din viaţă locuitorilor ei, pe parcursul a mai bine de un secol. De la cărţi poştale vechi, anterioare primului război mondial, de certă valoare documentară şi până la fotografii de familie, surprinzând aspecte de viaţă cotidiană aparent comune, dar cu interesante elemente de epocă (port, îndeletniciri, ceremonii de nuntă ori înmormântare), albumul d-lui Bota reuneşte în paginile sale o colecţie extrem de variată de imagini, interesante nu doar pentru locuitorii Teiuşului, dar şi pentru oricine doreşte să facă o incursiune vizuală în istoria unui târg transilvan, plecând de la finele sec. al XIX -lea şi ajungând până în zilele noastre. Desigur că selecţia imaginilor nu a fost poate întotdeauna cea mai inspirată, desigur că sunt anumite faţete ale trecutului care lipsesc din paginile lucrării, majoritatea dintre ele independent de voinţa autorului, care s-a străduit cu tenacitate să culeagă noi mărturii până în momentul tipăririi, dar asemenea aspecte rămân minore în raport cu rezultatul final. Traducerea textului şi explicaţiilor în mai multe limbi străine contribuie la lărgirea ariei de circulaţie, Teiuşul devenind o carte deschisă pentru orice cetăţean al Europei interesat de această multiseculară localitate.
Nu pot decât să-l felicit pe autor pentru neobosita sa strădanie de colecţionar, care sunt convins că nu se va opri aici, precum şi pe cei care i-au înţeles şi sprijinit acest demers.

Conf. univ. dr. Horia CIUGUDEAN